1. «елене слово

“ретЇ тис¤чол≥тт¤ ”крањна розпочинаЇ ¤к безТ¤дерна держава з частково вичерпаними природними ресурсами, державною ор≥Їнтац≥Їю на в≥дновлюван≥ джерела енерг≥њ, демограф≥чною кризою, новою парадигмою осв≥ти, корумпованою бюрократ≥Їю вс≥х р≥вн≥в, ринковою економ≥кою, насл≥дками „орнобильськоњ катастрофи, основами нац≥ональноњ стратег≥њ формуванн¤ ≤нформац≥йного сусп≥льства, здеб≥льшого зруйнованими екосистемами та стаб≥льною парт≥Їю «елених.
—ум≥ш вийшла довол≥ вибухонебезпечна, але останн≥й елемент всел¤Ї над≥ю. «елен≥ в ”крањн≥ мають можлив≥сть стати балансиром ≥ втримати сусп≥льство в≥д соц≥альних конфл≥кт≥в. ≈колог≥¤ Ц пон¤тт¤ Їмне, сюди вм≥щуютьс¤ осв≥та, культура, мистецтво, вихованн¤ ≥ рел≥г≥¤ Ц ≥ духовн≥ основи сусп≥льства загалом; енергетика, житлобуд≥вництво, ф≥нанси, податки, ≥нвестиц≥њ, кредити, виробництво, переробн≥ галуз≥, сфера обслуговуванн¤ Ц ≥ нац≥ональна економ≥ка в ц≥лому; законодавство, право, судова система, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ур¤дов≥ структури вс≥х р≥вн≥в, неур¤дов≥ орган≥зац≥њ Ц ≥ вс¤ громадсько-пол≥тична сфера крањни; державна ≥деолог≥¤, нац≥ональна культурна парадигма, науковий потенц≥ал, роль на м≥жнародн≥й арен≥, участь у глобальних проектах, а також таке специф≥чне ¤вище третього тис¤чол≥тт¤ ¤к формуванн¤ √лобального ≥нформац≥йного сусп≥льства Ц вс≥ т≥ реч≥, що визначають планетарне бутт¤ держави.
“ож еколог≥чна збалансован≥сть означаЇ системне впор¤дкуванн¤ сусп≥льних в≥дносин на засадах гуманност≥, гармон≥йного поЇднанн¤ ≥нтелекту та духовност≥, сп≥впрац≥, сп≥в-бутт¤ та сп≥втворчост≥. ≈колог≥чне сусп≥льство Ї дружн≥м до особистост≥, так само ¤к ≥ до нац≥њ, ≥ до людства в ц≥лому. ¬оно не Ї безконфл≥ктним Ц у здоровому сусп≥льств≥ кожного моменту виникають, розвиваютьс¤ та розвТ¤зуютьс¤ конфл≥кти р≥зних р≥вн≥в та р≥зноњ напруженост≥. ѕроте здорове сусп≥льство в змоз≥ не допустити њх загостренн¤.
Ќаша держава довела свою готовн≥сть робити правильний виб≥р, ¤ким би важким в≥н не був. ¬перше крањна, ¤ка за потужн≥стю атомних реактор≥в пос≥даЇ восьме м≥сце в св≥т≥ ≥ пТ¤те Ц в ™вроп≥, п≥клуючись про еколог≥чну безпеку людства, проголосила припиненн¤ подальшоњ експлуатац≥њ „орнобильськоњ атомноњ електростанц≥њ. ”крањна в≥дмовилась в≥д виробництва 5 в≥дсотк≥в власного потенц≥алу електроенерг≥њ, аби запоб≥гти повторенню найпотужн≥шоњ в св≥т≥ техногенноњ катастрофи, ¤ка завдала непоправноњ шкоди еколог≥њ багатьох рег≥он≥в ≥ здоровТю населенн¤.
«а роки, що минули, ”крањна через насл≥дки „орнобил¤ втратила 130 млрд. долар≥в ≥ продовжуЇ щор≥чно втрачати 12 в≥дсотк≥в власних бюджетних кошт≥в, що значно перевищуЇ витрати крањни на медицину, науку, еколог≥ю ≥ культуру разом уз¤т≥. ÷ей фактор змушуЇ зокрема парт≥ю «елених тим швидше шукати ефективн≥шого способу функц≥онуванн¤ сусп≥льного орган≥зму.
«елен≥ вважають, що настав час переходити до ≥нтенсивного ресурсозбер≥гаючого типу економ≥чних в≥дносин. —ьогодн≥ це означаЇ формуванн¤ в ”крањн≥ ≤нформац≥йного сусп≥льства. Ўироке запровадженн¤ нов≥тн≥х ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йних технолог≥й в≥дкриЇ перед людьми новий спос≥б роботи, навчанн¤, торг≥вл≥, господарюванн¤, обслуговуванн¤ ≥ виробництва. ÷ифрова економ≥ка Ї не просто ≥нтенсивною ≥ ресурсозбер≥гаючою Ц вона ірунтуЇтьс¤ на знанн≥, на творчост≥, на сп≥лкуванн≥ людини з ус≥Їю планетою, на динам≥чних конструкц≥¤х людськоњ д≥¤льност≥.
јле найпершим завданн¤м «елених Ї просв≥т¤нська д≥¤льн≥сть. Ћюди в ”крањн≥ мають усв≥домити своњ потреби у сфер≥ еколог≥њ, зрозум≥ти, ¤ким чином еколог≥чне (чи принаймн≥ еколог≥чн≥ше) виробництво, ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ, громад¤нське сусп≥льство можуть зм≥нити житт¤ особистост≥. ≈колог≥¤ природи ≥ еколог≥¤ особи, ірунтован≥ на можливост¤х ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йних технолог≥й, серед ≥ншого ≥ щодо дожиттЇвоњ осв≥ти, в≥дкривають перед ≥ндив≥дуумом безмежн≥ перспективи самовдосконаленн¤, реал≥зац≥њ творчого потенц≥алу.
јле переваги ≥ приваблив≥сть дожиттЇвоњ осв≥ти так само треба донести до св≥домост≥ кожного, ¤кий би в≥к, осв≥ту, профес≥ю в≥н не мав. “ак само, ¤к потребують розТ¤сненн¤ в≥ддален≥ насл≥дки УнестрашнихФ, здавалось би, сьогодн≥ проблем. ѕрищепити люд¤м еколог≥чний спос≥б мисленн¤ Ц завданн¤ нелегке ≥ довготривале, ≥ завданн¤ це мають виконати саме «елен≥ ”крањни.
У«елена ”крањнаФ ув≥брала в себе де¤к≥ схеми реал≥зац≥њ еколог≥чного способу житт¤ в основних сферах людськоњ життЇд≥¤льност≥. ћи подаЇмо тут анал≥з на¤вних можливостей та проблем ”крањни, загальний прогноз розвитку ситуац≥њ та способи розвТ¤занн¤ проблем, ірунтован≥ на «елен≥й ≥деолог≥њ.
У«елена ”крањнаФ визначаЇ напр¤мки роботи парт≥њ «елених та нам≥чаЇ њњ програму д≥й на найближч≥ роки.

” п≥дготовц≥ ≥ обробц≥ матер≥ал≥в брали участь:
 озаченко —.¬., д.е.н., проф., ћ≥жнародний центр розвитку п≥дприЇмництва та менеджменту;
—ахаЇв ¬.√., д.е.н., проф., ™вропейський ун≥верситет ф≥нанс≥в, ≥нформац≥йних систем, менеджменту ≥ б≥знесу;
ƒан≥ленко ј.≤., д.е.н., проф., ƒержкомзвТ¤зку;
„уп≥с ј.¬., д.е.н., проф., —умський агроун≥верситет;
ѕрокопенко ….≤., д.е.н., ћ≥жнародна орган≥зац≥¤ прац≥ (ћќѕ);
Ѕистр¤ков ≤. ., д.е.н., проф., –ѕ— ”крањни ЌјЌ ”крањни;
ѕал≥Їнко ∆.¬., к.е.н., ћ≥жнародний центр розвитку п≥дприЇмництва та менеджменту


¬аши отклики

Ќазад на √лавную страницуHosted by uCoz